Bowlingens historie

Det er vanskelig å si nøyaktig hvor bowling kom fra og hvem som oppfant det. Man vet med sikkerhet at bowling har eksistert i minst ett tusen år. Romerske legionærer kastet steiner så nærme som mulig til diverse objekter, noe som senere utviklet seg til Bocci, noe som ligner fælt på utendørs bowling. Bocci er fortsatt veldig populært blant land i Middelhavet.

Den første primitive formen av bowling antas derimot å stamme helt tilbake til oldtidens Egypt. Bowling i den mer moderne formen ble til for noen hundre år siden i England eller Tyskland, der mennesker fra de lavere klasser brukte tiden sin på å slå ned kjegler med tunge baller av stein. Historikere mener at cricket oppstod på cirka samme tid som en utvikling av dette. Det gikk såpass langt at en av de engelske kongene måtte forby soldatene sine å spille bowling mens de var i krig, da sistnevnte heller ville meie ned kjegler enn fiender.

Det var kun i 1895 at standardiserte lover og regler for bowling skulle komme, dette fant selvsagt sted i USA som var planetens sentrum på den tiden. I dag nytes bowling av rundt hundre millioner mennesker over hele jordkloden og blir stadig mer populært.