Med tanke på at alle bowlingspillere må bruke samme vekt og størrelse i konkurranser er det mange variabler som profesjonelle bowlere utnytter for å oppnå et fortrinn over de andre utøverne. Moderne bowlingkuler kan ha en utside bestående av flere forskjellige lag som kan utgjøre en stor forskjell på hvordan kula oppfører seg på banen.

En blanding av polyuretan og harpiks kan gjøre ballen mindre glatt, noe som kan ha en del å si på en veldig oljet bane. Men denne blandingen kan også forhindre spinning eller skruing, som blir brukt til å oppnå strike. Det fins også en blanding av harpiks og glass som gjør polyuretanskallet mindre seigt, men samtidig gir bowleren kontroll ved at glasspartiklene griper banen fordi de gjør overflaten ruere. Vekten innad i en bowlingkule kommer an på noe som heter ‘pin’-plassering.

I en bowlingkule henviser ‘pin’ til vekten som er innlemmet i kula når den ble laget. Hvis vekten ligger høyt på ‘pin’en så sklir ballen lengre på banen før den begynner å rulle, og motsatt hvis vekten ligger lavt. Den jevne vektfordelingen som ble nevnt tidligere henviser til at ‘pin’ må ligge symmetrisk innad i kula, altså kan den ikke være med å automatisk lage en skru kun ved å ligge skjevt på kulens akse.